Màng HDPE film để tái chế nhập khẩu từ Nhật – HDPE film imported from Japan for recycling

posted in: màng HDPE nhập khẩu | 0
màng HDPE nhập khẩu để tái chế

Cung cấp Màng HDPE film công nghiệp để tái chế. Xuất xứ từ Nhật. Người nhập khẩu phải có giấy phép nhập khẩu phế liệu.

Số lượng 300 tấn/tháng.

Supply HDPE film from Japan for recycling. Importer must have import license for plastic scraps.

Quantity: 300 tons/month