hạt nhựa tái sinh LDPE

Hạt nhựa tái sinh LDPE số lượng lớn cung cấp đều đặn hàng tháng – Recycled PE for blowing bag with large quantity supply

posted in: Hạt Nhựa Tái Sinh | 0

Hạt nhựa tái sinh LDPE số lượng lớn cung cấp đều đặn hàng tháng: 200 – 500 tấn/tháng – Recycled PE for blowing bag with large quantity supply: 200 – 500 tons per month

Đóng bao 25kg – 40kg – 50kg – Packed in 25 – 50 kg bag

Tái sinh từ màng LDPE nhập khẩu – Recycled from imported PE film

Hàng bao thổi – Ready for blowing bag

hạt nhựa tái sinh LDPE
hạt nhựa tái sinh LDPE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *