Hạt nhựa nguyên sinh LLDPE, LDPE – off grade: MI 1-3

Hạt nhựa nguyên sinh HDPE – off grade: MI < 1

Đóng bao 25kg, bao Jumbo, Hàng xá nguyên cont.

hạt nhựa nguyên sinh LDPE - off grade
Hạt nhựa nguyên sinh LDPE – off grade
hạt nhựa nguyên sinh LDPE - off grade
hạt nhựa nguyên sinh LDPE – off grade
LLDPE off grade nhập khẩu từ Mỹ
LLDPE off grade nhập khẩu từ Mỹ
hạt nhựa nguyên sinh LLDPE off grade nhập khẩu từ Mỹ
hạt nhựa nguyên sinh LLDPE off grade nhập khẩu từ Mỹ
Hạt nhựa LLDPE, LDPE, HDPE
Hạt nhựa LLDPE, LDPE, HDPE
Hạt nhựa LLDPE, LDPE, HDPE
Hạt nhựa LLDPE, LDPE, HDPE
Hạt nhựa LLDPE, LDPE, HDPE
Hạt nhựa LLDPE, LDPE, HDPE