1/Hạt nhựa nguyên sinh LLDPE, LDPE – off grade: MI 1-3

2/Hạt nhựa nguyên sinh HDPE – off grade: MI < 1

Quy cách đóng hàng:

+Đóng bao 25kg,

+Đóng bao Jumbo 500-700kg

+Hàng xá nguyên cont.

hạt nhựa nguyên sinh LDPE - off grade
Hạt nhựa nguyên sinh LDPE – off grade
hạt nhựa nguyên sinh LDPE - off grade
hạt nhựa nguyên sinh LDPE – off grade
LLDPE off grade nhập khẩu từ Mỹ
LLDPE off grade nhập khẩu từ Mỹ
hạt nhựa nguyên sinh LLDPE off grade nhập khẩu từ Mỹ
hạt nhựa nguyên sinh LLDPE off grade nhập khẩu từ Mỹ
Hạt nhựa LLDPE, LDPE, HDPE
Hạt nhựa LLDPE, LDPE, HDPE
Hạt nhựa LLDPE, LDPE, HDPE
Hạt nhựa LLDPE, LDPE, HDPE
Hạt nhựa LLDPE, LDPE, HDPE
Hạt nhựa LLDPE, LDPE, HDPE