Hạt nhựa tái sinh LDPE

Đóng bao 50kg.

Tái sinh từ màng LDPE nhập khẩu.

hạt nhựa tái sinh LDPE
hạt nhựa tái sinh LDPE
hạt nhựa tái sinh LDPE
hạt nhựa tái sinh LDPE
hạt nhựa tái sinh LDPE
hạt nhựa tái sinh LDPE
hạt nhựa tái sinh LDPE
hạt nhựa tái sinh LDPE
hạt nhựa tái sinh LDPE
hạt nhựa tái sinh LDPE
hạt nhựa tái sinh LDPE
hạt nhựa tái sinh LDPE
  • Year 2013