Hạt nhựa tái sinh LDPE

Đóng bao 50kg.

Tái sinh từ màng LDPE nhập khẩu.

Quy cách đóng bao:

+Đóng bao 25kg

+Đóng bao 50kg

 

hạt nhựa tái sinh LDPE
hạt nhựa tái sinh LDPE

 

hạt nhựa tái sinh LDPE
hạt nhựa tái sinh LDPE

 

hạt nhựa tái sinh LDPE
hạt nhựa tái sinh LDPE

 

hạt nhựa tái sinh LDPE
hạt nhựa tái sinh LDPE

 

hạt nhựa tái sinh LDPE
hạt nhựa tái sinh LDPE

 

hạt nhựa tái sinh LDPE
hạt nhựa tái sinh LDPE
  • Year 2013