Hạt nhựa tái sinh LDPE số lượng lớn cung cấp đều đặn hàng tháng – Recycled PE for blowing bag with large quantity supply

posted in: Hạt Nhựa Tái Sinh | 0

Hạt nhựa tái sinh LDPE số lượng lớn cung cấp đều đặn hàng tháng: 200 – 500 tấn/tháng – Recycled PE for blowing bag with large quantity supply: 200 – 500 tons per month Đóng bao 25kg – 40kg – … Continued