Hạt nhựa tái sinh PE đen để thổi túi rác số lượng lớn cung cấp đều đặn hàng tháng – Recycled black PE for blowing garbage bag with large quantity supply

Hạt nhựa tái sinh PE đen để thổi túi rác số lượng lớn cung cấp đều đặn hàng tháng: 200 – 300 tấn/tháng – Recycled black PE for blowing garbage bag with large quantity supply: 300 tons/ month

Đóng bao 25kg – 50kg. Packed in 25-50 kg bag

Hàng bao thổi. Ready for blowing bag

Hạt nhựa tái sinh PE đen thổi túi rác
Hạt nhựa tái sinh PE đen thổi túi rác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *