Hạt nhựa tái sinh HDPE

Tái chế từ màng PE nhập khẩu.

Đóng bao 50 kg

Hạt nhựa tái sinh HDPE
Hạt nhựa tái sinh HDPE
  • Project Type: Photography
  • Skills Needed: Photoshop
  • Customer: Example Inc
  • Project Year: 2013
  • Website: http://www.example.com