Bao PP Jumbo bag – PP Super Sack

Nhập khẩu từ Mỹ, Châu Âu.

Đóng container 40′ – 18-22 tấn.

Bao PP Jumbo bag nhập khẩu từ Mỹ, Châu Âu
Bao PP Jumbo bag nhập khẩu từ Mỹ, Châu Âu
Bao PP Jumbo bag nhập khẩu từ Mỹ, Châu Âu
Bao PP Jumbo bag nhập khẩu từ Mỹ, Châu Âu
Bao PP Jumbo bag nhập khẩu từ Mỹ, Châu Âu
Bao PP Jumbo bag nhập khẩu từ Mỹ, Châu Âu