Hạt nhựa tái sinh LDPE từ màng phủ nông nghiệp số lượng lớn cung cấp đều đặn hàng tháng – Recycled PE from agriculture film with large quantity supply

posted in: Hạt Nhựa Tái Sinh | 0

Hạt nhựa tái sinh LDPE từ màng phủ nông nghiệp số lượng lớn cung cấp đều đặn hàng tháng: 300 tấn/tháng – Recycled PE from agriculture film with large quantity supply: 300 tons per month

Đóng bao 25kg – 50kg. Packed in 25 – 50 kg bag

Tái sinh từ màng phủ nông nghiệp LDPE nhập khẩu. Recycled from Agriculture film

Hàng bao thổi. Ready for blowing bag

Hạt nhựa tái sinh LDPE từ màng phủ nông nghiệp
Hạt nhựa tái sinh LDPE từ màng phủ nông nghiệp
Hạt nhựa tái sinh LDPE từ màng phủ nông nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *