PVC dẻo tái sinh – Recycled PVC-p flexible

posted in: Hạt Nhựa Tái Sinh | 0

PVC dẻo tái sinh từ tấm PVC dẻo – Recycled PVC-p flexible from PVC sheet

Số lượng: 200 tấn /tháng – Quantity: 200 tons per month

PVC dẻo tái sinh – Recycled PVC-p flexible
PVC dẻo tái sinh – Recycled PVC-p flexible
PVC dẻo tái sinh – Recycled PVC-p flexible

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *