Màng HDPE film để tái chế nhập khẩu từ Nhật – HDPE film imported from Japan for recycling

posted in: màng HDPE nhập khẩu | 0

Cung cấp Màng HDPE film công nghiệp để tái chế. Xuất xứ từ Nhật. Người nhập khẩu phải có giấy phép nhập khẩu phế liệu. Số lượng 300 tấn/tháng. Supply HDPE film from Japan for recycling. Importer must have import … Continued